Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 22 min 18 sec ago

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Fri, 26/07/2019 - 10:37

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกรฎาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชาวไทย ณ​ มทร.ศรีวิชัย สงขลา
Categories: Feed มทร.

พิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ

Fri, 26/07/2019 - 10:33

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร และนางวิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และคณะทำงาน ร่วมพิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับนายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและประกอบอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียน ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา

สำเนา

Categories: Feed มทร.

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562

Thu, 11/07/2019 - 10:42

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษา เพื่อเป็นกาแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ณ​ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา


Categories: Feed มทร.

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

Tue, 09/07/2019 - 18:58

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา


Categories: Feed มทร.

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Tue, 09/07/2019 - 13:50

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Categories: Feed มทร.

ขอแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร

Fri, 28/06/2019 - 15:52

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษษราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวมาริสา ณรงค์รัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รางวัลรองชนะเลิศ โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการ เรื่อง การปรับปรุงค่าสัดส่วนการทางานสาหรับกระบวนการผลิต O-Ring SH อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
Categories: Feed มทร.

สภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ

Fri, 28/06/2019 - 15:40

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวฒิสภา และ เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ สิ่งประดิษฐ์และ สินค้าแปรรูป ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำวิชาการเผยแพร่ สู่ชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่


Categories: Feed มทร.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

Wed, 26/06/2019 - 08:48

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Sarwak (UNIMAS) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา
Categories: Feed มทร.

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

Wed, 05/06/2019 - 11:07

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยมีการบวงสรวงศาสพระภูมิเจ้าที่ การสวดมนต์บูชาระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และ การชมนิทรรศการและการเสวนา 64 วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยคณาจารย์อาวุโส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี

Fri, 31/05/2019 - 11:18

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Wed, 29/05/2019 - 16:20

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Categories: Feed มทร.

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

Wed, 22/05/2019 - 09:43

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

มอบสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสำหรับผู้ป่วยเด็ก"

Wed, 15/05/2019 - 16:32
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสำหรับผู้ป่วยเด็ก" ซึ่งเป็นผลงานของนายวัชรากร นวลแก้ว และนายชัชวาล จันทร์อินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้แก่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) จังหวัดสงขลาCategories: Feed มทร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP "OTOP UPGRADE

Tue, 14/05/2019 - 09:38

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP "OTOP UPGRADE เพื่อให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาให้มีการสร้างรายได้ สร้างมูลค่า โดยการพัฒนาตราสินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธี และนายประมวล วรานุศิษฏ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการ สำหรับการขับเคลื่อนชุมชนเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเครือข่ายในการยกระดับสินค้า และนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Fri, 10/05/2019 - 15:24

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งปลูกบริเวณวงเวียนปะติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและริมชายหาดชลาทัศน์ นอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้คนในสังคมบริจาคโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัยCategories: Feed มทร.

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

Tue, 07/05/2019 - 10:01

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น รวมถึงใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ณ ริมนที รีสอร์ท จ.ตรัง
Categories: Feed มทร.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

Sun, 14/04/2019 - 19:35

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ในการนี้ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เฝ้ารอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Categories: Feed มทร.

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์

Thu, 11/04/2019 - 08:03

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขอพรและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิ ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน พบปะสังสรรค์ สร้างความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

นศ.สถาปัตย์ โชว์ผลงาน Fashion show case 2019

Tue, 09/04/2019 - 10:02

หลักสูตรสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม Fashion show case 2019 โดยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา จากการสร้างสรรค์ผลงานแนวคิดความเป็นใต้ ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ผ่านเรื่องราวการเล่าเรื่องของวิถี วัฒธรรม ความผูกพันธ์ ภูมิปัญญา และสิ่งทอ รวมทั้งใช้การเทคนิคการทำผ้าเฉพาะถิ่น อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก การเพ็นส์ลายเรือกอแล๊ะ การปักผ้า ให้มีความสวยงามและมีความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าให้กับผลงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ ลานกิจกรรม Central Festival Hatyai เมื่อเร็ว ๆ นี้

Categories: Feed มทร.

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Fri, 05/04/2019 - 08:35

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักศิลปวัฒนธรรม มทร.ศรีวิชัย นำโดย นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2562 “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกโซนภาคใต้  โดย มทร.ศรีวิชัย นำเสนอศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ๔ ชุดการแสดงได้แก่ โนรา รองเง็ง หนังตะลุง และดาระ มาเรียงร้อยผสมผสาน คงความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดงแต่ละชุดไว้ เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านของแต่ละชุด ณ Central Festival หาดใหญ่


Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ