Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 2 hours 56 min ago

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

7 hours 9 min ago

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา

 
Categories: Feed มทร.

ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

Sat, 11/07/2020 - 15:51

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการให้บริการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนและให้แนวทาง    ในการปฏิบัติต่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นขึ้นในทุกๆ กรณี

 


Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙

Fri, 03/07/2020 - 15:59
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙ โดยเป็นการประดิษฐ์คิดค้น โดยคณาจารย์ บุคลากร ของคณะต่างๆ เป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบไปด้วย 1. หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. FACE SHIELD ป้องกันเชื้อโรค ผลงานคณะศิลปศาตร์ 3. กล่องป้องกันเชื้อโรคฟุ้งกระจาย และแผงกั้นการตรวจผู้ป่วย ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. ชุดPPE ป้องกันสำหรับคุณหมอและพยาบาล ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 5. สื่อเรียนรู้อะนิเมชั่น เข้าใจได้ง่าย ผลงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาพัฒนาชุมชนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ และโครงการพัฒนาสร้างห้องความดันลบสำหรับผู้ปวยโรคโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก แก่สถานพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมบริการทางวิชาการที่อาสาพัฒนาชุมชนในสถาณการณ์โรคโควิด-๑๙ ณ อาครศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประกวด

Tue, 30/06/2020 - 14:50

สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโศรงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างระบบการบริหาจัดการสมัยใหม่ ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจักรพันธ์  คงนคร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างและระบบติดตามสถานะด้วยแอพพลิเคชัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนวพล เทพนรินทร์ การพัฒนาเว็บแอ็บพลิเคซันในการสรรหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศุภสัณห์ ชัยอนันตกูล ระบบบริหารจัดการใช้งานอาคารเรียนด้วยเทคโนโลยี ดิจิตอล

รางวัลชมเชย นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ ระบบติตตามข้อสั่งการคณะครุศาสตร์เทคโนโลยี

รางวัลชมเชย  นางสาวโสภิดา จันทชูโต ระบบบูรณาการบริการหน่วยบริการทางวิขาการแก่สังคมทางวิชาการ

ทางคณะกรรมการดำเนินงานขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
Categories: Feed มทร.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ​การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

Thu, 12/03/2020 - 10:39
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2532 นายจารุวัฒน์​ เกลี้ยงเกลา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาง​กัญ​จ​นา​ เกลี้ยง​เกลา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ นางสาวฐิติรัตน์ แก้วขาว​ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา​ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา​ ตัวแทน​โรงพยาบาล​สงขลา​ สาธารณสุขสงขลาจังหวัด​สงขลา​ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ​ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ​การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ วิทยาเขตสงขลา อำเมือง จังหวัดสงขลา


Categories: Feed มทร.

NBT SOUTH ช่อง11 ถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ

Thu, 12/03/2020 - 10:32
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ ช่วยให้หน้ากากมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าหน้ากากผ้าทั่วไปอีกด้วยโดยมี ผศ. พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และ ผศ. พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ ร่วมแนะนำวิธีการทำหน้ากาก การตัดเย็บ ณ อาคารศรีวิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการผลิตหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำในครั้งนี้ จะนำไปส่งมอบให้กับพยาบาล โรงพยาบาลเกาะยอ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

Mon, 09/03/2020 - 09:21
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดร  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือศูนย์ AIC และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC กับ นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายพัชโรภาส เหลืองวิไล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีการลงนาม มุ่งให้ศูนย์ AIC เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด รวมทั้ง มีแผนการเปิดห้องเรียนออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกพื้นที่ ร่วมบูรณาการการทำงานกับ 4 พันธมิตรหลัก ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และภาควิชาการ ในการจัดตั้งศูนย์ AIC ภายในมหาวิทยาลัยตามแต่ละจังหวัด ในรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ จำนวน 77 ศูนย์ อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.บูรพา ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ม.นเรศวร ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.วลัยลักษณ์ และ ม.หอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นต้น และจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัดต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และ 2) ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรอีกด้วย การจัดตั้งศูนย์ AIC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC มุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยรวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน e-commerce การสร้าง Story และ Packaging ให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างยั่งยืนCategories: Feed มทร.

รับมอบเจลทำความสะอาดมือ

Tue, 03/03/2020 - 11:55
มื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี รับมอบเจลทำความสะอาดมือ ที่จัดทำโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มอบโดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในการร่วมกันป้องกันหมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลาCategories: Feed มทร.

รับมอบเจลทำความสะอาดมือ

Tue, 03/03/2020 - 11:55
มื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี รับมอบเจลทำความสะอาดมือ ที่จัดทำโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มอบโดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในการร่วมกันป้องกันหมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลาCategories: Feed มทร.

พิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ

Wed, 12/02/2020 - 11:36
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการต่งๆ จึงจำเป็นต้องจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในวันนี้ จะทำให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถที่มี และทักษะทางด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ โดยมีโดยกลุ่มสถาบันเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และมทร.ล้านนา กำหนดจัดให้มีการแข่งขันราชมงคลวิชากาวิศวกรรมป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นครั้งที่ 12 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล ทั้ง 9 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ จำนวน 17 ประเภท การแข่งขัน มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 12 หน่วยงาน การจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพให้ สามารถแข่งขัน ในระดับชาติและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์


Categories: Feed มทร.

พิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ

Wed, 12/02/2020 - 11:36
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการต่งๆ จึงจำเป็นต้องจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในวันนี้ จะทำให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถที่มี และทักษะทางด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ โดยมีโดยกลุ่มสถาบันเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และมทร.ล้านนา กำหนดจัดให้มีการแข่งขันราชมงคลวิชากาวิศวกรรมป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นครั้งที่ 12 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล ทั้ง 9 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ จำนวน 17 ประเภท การแข่งขัน มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 12 หน่วยงาน การจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพให้ สามารถแข่งขัน ในระดับชาติและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์


Categories: Feed มทร.

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

Thu, 30/01/2020 - 09:49
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรตบัตรและของที่ระลึกให้กับนายรัฐพัฒน์ วงพระจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูยิสสู . ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

Thu, 30/01/2020 - 09:49
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรตบัตรและของที่ระลึกให้กับนายรัฐพัฒน์ วงพระจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูยิสสู . ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Wed, 22/01/2020 - 15:49
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและต่อยอด การขยายผลิตภัณฑ์จากโคนม และการนำวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมนมโค อีกทั้งด้านการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น สร้างแผนการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่าย การขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุงCategories: Feed มทร.

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Wed, 22/01/2020 - 15:49
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและต่อยอด การขยายผลิตภัณฑ์จากโคนม และการนำวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมนมโค อีกทั้งด้านการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น สร้างแผนการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่าย การขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง


Categories: Feed มทร.

กิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020

Fri, 10/01/2020 - 15:30
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อโชว์ฝีมือการทำอาหารโปรดของคณะผู้บริหารแต่ละท่าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมโชว์การทำเมนูอาหารในครั้งนี้ด้วย
Categories: Feed มทร.

กิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020

Fri, 10/01/2020 - 15:30
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อโชว์ฝีมือการทำอาหารโปรดของคณะผู้บริหารแต่ละท่าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมโชว์การทำเมนูอาหารในครั้งนี้ด้วย
Categories: Feed มทร.

Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”

Fri, 10/01/2020 - 14:42
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”
โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​ศาสตรา​จารย์​สุ​วัจน์​ ธัญ​รส​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​และ​ให้​เกียรติ​มอบประกาศนียบัตร​บริษัท​ผู้เข้าร่วม​จัดบูท​นิทรรศการ​และการแข่งขันทักษะ​วิชาการ​ประเภท​ต่าง​ ๆ 

Categories: Feed มทร.

Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”

Fri, 10/01/2020 - 14:42
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”
โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​ศาสตรา​จารย์​สุ​วัจน์​ ธัญ​รส​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​และ​ให้​เกียรติ​มอบประกาศนียบัตร​บริษัท​ผู้เข้าร่วม​จัดบูท​นิทรรศการ​และการแข่งขันทักษะ​วิชาการ​ประเภท​ต่าง​ ๆ 

Categories: Feed มทร.

นิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์

Fri, 10/01/2020 - 14:22
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์   ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เตรียมพบกับนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักศึกษาทุกหลักสูตร กิจกรรมการแข่งขันแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ อีกมากมายภายในงานCategories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ