Get Adobe Flash player

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

อ.ชริยา นนทกาญจน์

หัวหน้าสาขา

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 11 min 21 sec ago

"คุณค่าของครู The Values of Teachers"

Wed, 16/01/2019 - 16:26
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู The Values of Teachers" เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ที่ให้วิชาความรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพชั้นสูงให้สังคมเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู ทั้งนี้มีการมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น มอบรางวัลครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม พิธีประดับอินทรธนูสำหรับครูใหม่ มอบรางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คุณค่าของครู โดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา และร่วมชมนิทรรศการวันครู ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา
Categories: Feed มทร.

ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา

Mon, 07/01/2019 - 10:31

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการประชุมโดย ผศ.กฤษณพงษ์ สังขวาศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางดาววดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ตัวแทนทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 5 มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมเครือข่ายของนักศึกษาทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชน หาดใหญ่และสงขลา

Fri, 21/12/2018 - 16:33

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มอบแด่ สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thai pbs ททบ.5 เทศบาลคอหงส์ นสพ.สมิหลาไทมส์ นสพ.เดลินิส์ นสพ.ภาคใต้โฟกัส สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

Categories: Feed มทร.

โครงการการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2

Fri, 21/12/2018 - 16:31

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผศ.กฤษณพงษ์ สังขวาศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2 โดย นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้อาจารย์พรพโยม วรเชฐวราวัตร์ และอาจารย์พันยศ วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผลงานที่ประสบความสำเร็จ มาแสดงและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในการสัมมนา สำหรับช่วงบ่าย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชน

Mon, 17/12/2018 - 14:24

ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562และขอบคุณสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวล์ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึก ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย MOU 15 ชุมชน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

Wed, 12/12/2018 - 09:12

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมการลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ ภายใต้นโยบาย “1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย และมุ่งเน้น “นวัตกรรมเพื่อสังคม” นอกจากนั้น ได้รับเกียรติจาก  12 คณะ และ 3 วิทยาลัย ร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม กับ 15 ชุมชน ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: Feed มทร.

พิธีเปิดป้ายอาคารโรงฝึกงานเครื่องกล – ช่างพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ฯ

Thu, 06/12/2018 - 13:41
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารโรงฝึกงานเครื่องกล – ช่างพื้นฐาน โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมวันสถาปนาและเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

Wed, 05/12/2018 - 11:25

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมดำเนินการสำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยภายในการงานจะเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลผลิตการแปรรูป กระบวนการทางการเกษตรที่สำคัญของชาติ ในทุกสาขาวิชาในประเทศไทย เพื่อให้กับเกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม ณ ห้องประชุม AB 306 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

Wed, 05/12/2018 - 10:47

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

เลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

Wed, 28/11/2018 - 16:01
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ จิตภูษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
Categories: Feed มทร.

เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งสงขลา เขต 1

Mon, 26/11/2018 - 17:16

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้งสงขลา เขต 1 โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ นางธารารัตน์ อะฆะนัง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิม ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

กิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

Fri, 23/11/2018 - 09:46

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ การประกวดเทพบุตรศรีวิขัย การประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง มทร.ศรีวิชัย และมีการจัดบูธจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ณ บริเวณภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ส่งมอบอาคารเรียนแก่มัสยิดนูรุ้นยากีน โครงการค่ายพัฒนาชนบท 2561

Tue, 20/11/2018 - 11:40

เมื่อวันที่ 14 พ.ย 2561 ผศ.กฤษณพงค์   สังขวาสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมส่งมอบอาคารเรียนแก่มัสยิดนูรุ้นยากีน ในโครงการค่ายพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 ของชมรมนักศึกษามุสลิม สังกัดองค์การนักศึกษา ทั้งนั้นมีผู้นำทางศาสนาอิสลามบ้านคลองกำ นักศึกษา และประชาชนบ้านคลองกำร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยนักศึกษาชมรมนักศึกษามุสลิมได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 7-17 พ.ย. 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก นอกจากนั้นมีนักศึกษาต่างสถาบันเข้าร่วมอีกด้วย ณ บ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

Categories: Feed มทร.

สถาปนาคณะวิทย์ฯ ครบรอบ 12 ปี และยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทานปี 2560

Thu, 15/11/2018 - 09:16
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 12 ปี พิธีมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นายวีรพงษ์ ปรานสุข นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ ผศ.พนม อินทฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและคุณความดีให้แก่นักศึกษาและข้าราชการพลเรือน นอกจากนั้น ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม ให้เกียรติมอบรางวัลนักศึกษาที่รับรางวัลการประกวดระดับชาติ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเงินรายได้กิจกรรมเดินวิ่ง Sci – Tech Funrun สานฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
Categories: Feed มทร.

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

Thu, 08/11/2018 - 11:08

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน​วัฒนธรรม​ครั้งที่ 11

Tue, 06/11/2018 - 13:11
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร นักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้ได้จัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018 ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ โดย มทร.ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการในหัวข้อ "สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ Edge of the wonderland" กิจกรรมทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเลี้ยงตอนรับทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล การเเสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 9 ราชมงคล และกิจกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล นำเสนอผลงานกิจกรรมนักศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) พิธีลงนามข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และในครั้งนี้ มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว ประเภทชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม รางวัลอันดับที่ 4 การประกวดขบวนพาเหรด โดยงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปีต่อไป
Categories: Feed มทร.

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tue, 23/10/2018 - 14:41

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทษบาลนครหาดใหญ่

Categories: Feed มทร.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

Mon, 24/09/2018 - 15:05

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลสงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Sat, 22/09/2018 - 08:40

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานโดยกองบริหารงานบุคคล นอกจากนั้นได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ อาจารย์หลักสูตรพัฒนามนุษย์สังคม คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “คุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล” ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ