Get Adobe Flash player

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

อ.ชริยา นนทกาญจน์

หัวหน้าสาขา

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 2 hours 29 min ago

ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

Tue, 13/03/2018 - 14:44

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที คือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยรวมถึงกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ จะมีการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 จัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Tue, 13/03/2018 - 10:59

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามราชกิจจานุเบกษา โดยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สำนักพระราชวัง จะจัดให้มีการเข้าเฝ้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แต่ในปีนี้ได้มีการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้ยสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามจิระนคร และร่วมชมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Sat, 10/03/2018 - 10:58

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการเปิดแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบกครั้งที่ 68 และมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในส่วนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนจากส่วนราชการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้การต้อนรับ ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กีฬากองทัพบก เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ดินแดนด้ามขวานไทย และมีนโยบายการจัดการแข่งขันดป็นรูปแบบ "กีฬาประชารัฐ" ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี" ต่อจากนั้นร่วมชมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล โดยมี อาจารย์สมภพ ประดิษฐสาร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และดูแลงานกีฬาของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันของนักกีฬาตัวแทนกองทัพบกภาคที่ 4 ในการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Sat, 10/03/2018 - 09:26

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้อำนวยการสภานายิกาสภากาชาดไทย
ณ ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 6 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 10,247 หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม สภากาชาดไทยจึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป

Categories: Feed มทร.

ร่วมตักบาตรและบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง

Sat, 10/03/2018 - 08:20

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมทุกบุญตักบาตร และร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง  เนื่องในวันสงขลา ซึ่งจัดขึ้น ณ ย่านเมืองเก่าถนนนางงาม  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน มีส่วนราชการ ร้านค้า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

Categories: Feed มทร.

ถ่ายทำรถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ

Fri, 09/03/2018 - 15:49

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  สื่อมวลชน เข้าถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย รถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ ผลงาน นายอดิศร ซ้ายขวัญ นางสาวรจรินทร์ คงบุญ และนางสาว อรอนงค์ ไชยวรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมประดิษฐ์รถเข็นเด็กแบบพับได้ ณ ตึก62 คณะศิลปศาสตร์ 

Categories: Feed มทร.

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Fri, 02/03/2018 - 15:28

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

(1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย (ผู้แทนผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย) พร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) (APRC)

 

(2) อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยประกอบไปด้วยผลงานประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 ผลงาน และ ผลงานประเภทนักศึกษา จำนวน 6 ผลงาน

 

(3) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)" จำนวน 8 ชุมชนนักปฏิบัติ (8 CoP) ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่     20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย

- CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ในหัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On

โดยมีผู้แทนในการเสวนาของ มทร.ศรีวิชัยคือ อาจารย์สุพัตรา คำแหง จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

- CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู้การเป็น Thailand 4.0 โดยมีผู้แทนในการเสวนาของ มทร.ศรีวิชัยคือ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

Categories: Feed มทร.

สัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1

Fri, 02/03/2018 - 09:59

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานสัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "สื่อสร้างสรรค์กับแนวทางประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล" จากวิทยากร ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการร่วมเสวนาจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

Categories: Feed มทร.

โครงการซ้อมอัคคีภัย

Fri, 02/03/2018 - 09:57

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการซ้อมอัคคีภัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร และได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก จ.อ.ทวีศักดิ์ หะหมาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นวิทยากร และนางเพ็ญพร เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

ร่วมวาางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

Fri, 02/03/2018 - 09:54

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชสมัญญามาเป็นหลักการดำเนินงานทุกหน่วยงาน  อีกทัั้งทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ มากมาย เพราะทรงตระหนักว่า ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ และจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

Categories: Feed มทร.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา

Mon, 26/02/2018 - 15:31

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (08203) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนานักศึกษา” และการฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จากวิทยากร อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี และนายอาลาวีย์ ฮะซานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

โครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ

Mon, 26/02/2018 - 14:34

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนวัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีนายโชค กิจฉาโณ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมถึงชาวบ้านในชุมชนวัดท่านางหอม ได้ร่วมพิธีเปิดในโครงการดังกล่าวด้วย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

Sat, 24/02/2018 - 10:43

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการ ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นประธานอนุกรรมการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ ระดับภาค ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกลุ่มนักศึกษาสถาบันขนาดเล็ก ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

พิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’61 “สองเล เสเริน”

Fri, 23/02/2018 - 10:01

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย
คณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณซึ่งมีอาจารย์วิวัฒน์ จิตรนวล เป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’61 “สองเล เสเริน” ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบประกาศนีย์บัตร ให้แก่ นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murn

Fri, 23/02/2018 - 08:42

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 
Categories: Feed มทร.

การแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

Wed, 21/02/2018 - 08:36

เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรม คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันและทำกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจากส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ - วันที่ 5-7 ก.พ.61 มีการทำ workshop ที่เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง -วันที่ 8-9 ก.พ.61 นักศึกษาร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อเตรียม นำเสนอผลงาน วันที่ 10 ก.พ.61 นักศึกษานำเสนอผลงาน และรับประกาศนียบัตรรางวัลต่างๆ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมมอบค่ายราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ประจำปี 2560

Tue, 20/02/2018 - 11:45

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ บุคลากร
มทร.ศรีวิชัย ร่วมมอบค่ายราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ประจำปี 2560 และโครงการสร้างกล้าอาสาราชมงคล ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาจำนวน 57 คน และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชาวค่ายณ โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช

Categories: Feed มทร.

ร่วมต้อนรับนักเรียนและคณะผู้ปกครอง นักเรียนชาวสยาม ในรัฐเคดาห์

Mon, 19/02/2018 - 16:17

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะผู้ปกครอง นักเรียนชาวสยาม ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะ ในมทร.ศรีวิชัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ
มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

Mon, 19/02/2018 - 13:17

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ซึ่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะฯ ได้นำคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา ร่วมกันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท บริการทำหมันฟรีแก่สัตว์เลี้ยง ณ อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์และนักศึกษาได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่หมู่ 1 - 10 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ